by Anonymous / Unidentified Author

Och många tusen kronor
Language: Swedish (Svenska) 
Och många tusen kronor,
det vill jag inte ha,
men just en liten krona,
till vän, det är så bra,
så bra!

Och slott med torn och salar må
hvem som helmst fåta;
en liten kringväxt stuga en
gång det vore bra!
Så bra!

Bjöds s'en mej himmel
riket tu tal om jag,
sad' ja, sad' ja.
Men får vår Herre råda,
så tror jag det blir bramen
får vår Herre råda, 
så tror jag det blir bra!
Så bra, så bra!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website between May 1995 and September 2003.
Last modified: 2014-06-16 10:01:17
Line count: 18
Word count: 82