by Charles Polydore de Mont (1857 - 1931), as Pol de Mont

Blauwe meinacht
Language: Dutch (Nederlands) 
   Over de aarde, wijd en breed,
het blauwe, met starren bebloemde kleed
   der Moeder Gods Maria...

Over de hillen, over de duinen,
over de hoge bomenkruinen,
over de hoeven, mijten, molens,
over de kerken en de torens,
 over gehuchten, dorpen, steên,
 slepen de mantelslippen heen
   der Moeder Gods Maria...

En hoog, uit het zilvren gelaat der Maan,
moederlik lachen ons de ogen aan
   der Moeder Gods Maria...

Confirmed with Pol de Mont. Zomervlammen. Verzen, Leiden, A.W.Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij, 1920, page 136.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Joost van der Linden [Guest Editor]

This text was added to the website: 2021-03-01
Line count: 13
Word count: 68