Translation by Karel Lodewijk Ledeganck (1805 - 1847)

De bloemen en de sterren
Language: Dutch (Nederlands)  after the French (Français) 
Hoe min ik u, volschoone Bloemen
Bloemen Om wie wy zoo de lente roemen ;
Hoe min ik, u o Sterren glans 
Der stille nacht aen 's hemels trans! 

De wereld is een dubble gaerde,
Gy, lieve Bloemen, hebt deze aerde; 
En, gouden Sterren, u is 't veld 
Der heemlen tot een' tuin gesteld.

Gy, by den dageraed ontloken,
Gy, door Gods englen aengestoken,
Bekoort, bekoort nog lang myn oog.

Schenkt aen myn' nacht het heillicht weder 
o Bloemen, Sterren van hierneder! 
o Sterren, Bloemen van omhoog! 

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2012-08-19 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:05:02
Line count: 14
Word count: 87