Het jonge jaar
Language: Dutch (Nederlands) 
Wie is 't, dat blijde en blondgehaard
verschijnsel, dat, in 't groen getooid,
met lichten terd voorbij mij vaart
en looveren langs de lanen strooit?

Wie helpt er 't lieve lentekruid,
dat wegzit en verdoken al,
ten boomgaarde en ter gersvodde uit,
op 't hooge veld, in 't leege dal?

Wie is 't, die uit den akker haalt
't gepriemel van de koorenaar,
die wakker wordt en zegepraalt?
Wie is 't? Wie is 't? Het jonge jaar.

View text with footnotes
Spelling changes used by Verhoeven: boomgaarde -> boomgaard ; gersvodde -> grasvodde ; koorenaar -> korenaar; wordt -> word


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2012-08-19
Line count: 12
Word count: 77