Perels
Language: Dutch (Nederlands) 
Nog eer de blaren schieten,
 in 't hofbeluik,
hoe geren zie 'k uw' sprieten,
 o perenstruik;
hoe geren zie 'k uw' takken
 vol blommen staan,
vol perels, al in pakken
 eer ze opengaan!

En mochte ik maar, zoo even,
 door Gods beschik,
u, peretakken, geven
 nen toovertik;
't en zou geen' pere krommen
 uw hout, voortaan:
veel liever zie 'k de blommen,
 eer ze opengaan.

'k Zie geren, in de hoven,
 uw' peren groot,
de zonne zitten stoven,
 al rijp en rood;
maar 'k zie wel nog zoo geren
 uw' blommen staan,
de perels van de peren,
 eer ze opengaan.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2012-08-19 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:05:02
Line count: 24
Word count: 100