by Emmanuel Hiel (1834 - 1899)

Licht zij uw geest
Language: Dutch (Nederlands) 
Licht zij uw geest, dan is u alles licht! 
De vreugde speelt dan op uw aangezicht, 
gelijk de lentewind op geur'ge bloemen; 
ge voelt u moedig, vrijgezind en sterk, 
gij onderneemt en eindigt reuzenwerk. 
Licht zij uw geest, dan moogt ge op wijsheid roemen.

Kloek zij uw zin en immer rond en recht, 
dan buigt ge uw hoofd nooit als een lage knecht 
voor 't listig logenwerk der goochelaren,
slechts voor de waarheid bukt en buigt ge u neer, 
en mint haar als u zelven, ja nog meer! 
Kloek zij uw zin, dan ducht ge geen' gevaren.

Daad worde uw woord, uw woord zij zacht en goed 
en uiting van een mannelijk gemoed,
dat blaakt voor d' evenmensch als 't hert der vrouwen 
van liefde voor een kind, dan wint ge kracht, 
dan wordt door u des levens roep betracht.
Daad worde uw woord, dan moogt gij tempels bouwen.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2012-08-20
Line count: 18
Word count: 149