Gij zit gezeteld op ons allen
Language: Dutch (Nederlands) 
   Te Kortrijk
Gij zit gezeteld op ons allen;
uw steenen beeld kon eenmaal vallen,
doch onzer herten duizendtallen
ontvielt gij nooit een enklen keer.
 
Heel Kortrijk rond, zuid, west, oost, noorden,
langs Heule- en Leie- en bekeboorden
herklinke 't schoonste woord der woorden,
Maria maagd, uw naam vol eer!
 
Gij zijt, Maria, nog op heden
hetgeen gij waart in 't groot verleden
spijts alle mede- en tegenheden:
des Vlamings moeder immer meer.
 
Heel Kortrijk rond, zuid, west, oost, noorden,
langs Heule- en Leie- en bekeboorden
herklinke 't schoonste woord der woorden,
Maria maagd, uw naam vol eer!
 
o Moeder Gods, onz' koninginne,
o Lieve Vrouw, vol eedler minne,
al dat wij enden en beginnen
beveelt het onzen lieven Heer!
 
Heel Kortrijk rond, zuid, west, oost, noorden,
langs Heule- en Leie- en bekeboorden
herklinke 't schoonste woord der woorden,
Maria maagd, uw naam vol eer!

About the headline (FAQ)

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2012-08-23
Line count: 25
Word count: 145