Paaschen, Paaschen
Language: Dutch (Nederlands) 
Paaschen, Paaschen,
luide klinke
nu de slag van
lerke en vinke,
nu de stem van
  mensche en dier!
Paaschen, Paaschen,
  wijdt het vier,
wijdt het licht en
pint de lampen,
[laat den verschen
wierook dampen]1:
Hallelujah,
  't jok is af
van de dood en
  van het graf!
 
Paaschen, Paaschen,
opgestanden,
is de God, dien
booze handen
hadden aan het
  kruis gedaan:
Paaschen, Paaschen,
  vrij voortaan,
heeft Hij hout en
steen en ijzer
overwonnen,
die, Verrijzer,
Hallelujah,
  één uit al,
leeft en immer
  leven zal!

Paaschen, Paaschen,
dwaze mannen
dachten Hem in 't
graf te spannen,
met Pilatus'
  zegelmerk:
Paaschen, Paaschen,
  ijdel werk,
ijdel waken:
God almachtig
is verrezen,
eigenkrachtig,
Hallelujah,
  dóór den steen,
eer de zonne in
  't Oosten scheen.

Paaschen, Paaschen,
luide klinke
nu de taal van
lerke en vinke,
nu de taal van
  mensche en dier!
Paaschen, Paaschen,
  wijdt het vier,
wijdt het licht en
spijst de lampen,
laat den blauwen
wierook dampen:
Hallelujah,
  God is groot:
Overwinnaar
  van de dood!

L. De Vocht sets stanza 1 in (at least) one setting - see below for more information
M. Thys sets stanzas 1-2
N. Van der Elst sets stanza 2

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Spelling changes by De Vocht: mensche -> mensch
Spelling changes used by Ruisen: Paaschen -> Pasen; mensche -> mense ; booze -> boze; densteen -> de steen ; 't oosten -> 't Oost
Spelling changes used by Schuyten: lerke -> lerk; mensche -> mensch; zonne -> zon
Spelling changes used by Thys: Paaschen -> Pasen ; lerke -> lerk; mensche -> mens ; den verschen -> de versche ; booze -> boze
Spelling changes used by Van der Elst: Paaschen -> Pasen ; booze -> boze
Spelling changes used by Vermeiren: lerke -> lerk; mensche -> mensch; Hallelujah -> Allelujah

1 Ruisen: "zingt bij juichende orgelklanken"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2012-09-02 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:05:03
Line count: 64
Word count: 163