o Vrijdag, die den mensch gemaakt
Language: Dutch (Nederlands) 
o Vrijdag, die den mensch gemaakt
 ons voorhoudt, in de bladen
 van Gods eerweerde daden,
als kind van stof en aarde, en iet
dat Gods aanbidlijk wezen ziet:
 zij God in u geprezen
 en Zijn almachtig wezen!

o Vrijdag, die het kruis geplant,
 die zaagt het heilig stroomen
 eens, aan den boom der boomen,
van Jesu Bloed, dat Adams ras
en schuldig bloed genezend was:
 zij God in u geprezen
 en Zijn bermhertig wezen!

o Vrijdag, goede Vrijdag, eens
 zag Brugge uw' zonne dagen,
 door listen en door lagen
van slavernij en vreemd geweld
benauwd, gekrenkt, omneêrgeveld;
 maar eer zij was volrezen,
 vrij, Brugge, mocht gij wezen!

Vrij, Brugge, waart ge, en vrij voortaan,
 door Breydel en de Coninc;
 in 's Vlamings vrije woning
blijft nog door 't Vlaamsche volk gevierd
de dag als hem verlossing wierd,
 en als het vrij mocht wezen,
 door 's Heeren Bloed geprezen!

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2013-06-06
Line count: 28
Word count: 148