Hoe eenzam is 't, hoe koud en vocht
Language: Dutch (Nederlands) 
Hoe eenzam is 't, hoe koud en vocht 
hier in deez' diepe dalen!
Of het schier veranderen mocht,
hoe blij zou ik 't verhalen
aan heide en veld, aan bossche en boom,
aan bronne en beek, aan plach en stroom,
hoe blij zou ik 't verhalen!

Komt afgedaald, mijn hope en troost,
Messias komt beneden;
dageraad, komt uit den Oost,
komt blank en blij getreden:
verlicht ons en verblijdt ons al,
die dolen in dit tranendal,
komt blank en blij getreden!

Gij wolken, laat uw milden schoot
den hemeldauw ont regenen;
och, of Hij uit der aarden sproot
en kwame om ons te zegenen,
och, of Hij, dien 't heelal verbeidt,
ons hielpe in zijn bermhertigheid;
en kwame om ons te zegenen!

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2020-10-20
Line count: 21
Word count: 122