The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Vier ernstige gezangen

Word count: 580

Song Cycle by Johannes Brahms (1833 - 1897)

Original language: Vier ernste Gesänge (Four serious songs)

1.

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

Go to the single-text view


Want het gaat met de mens als met het vee;
Hoe dit sterft, zo sterft hij ook;
Ze hebben alle eenzelfde adem;
En de mens heeft niets meer dan het vee;
Want het is alles ijdel.
 
Het gaat alles naar één verblijf;
Het is alles van stof gemaakt,
En wordt straks weer tot stof.
Wie weet of de geest der mensen opwaarts wegvliegt
En de adem der dieren juist omlaag onder de aarde wegtrekt?
 
Daarom zag ik, dat niets beter is
Dan dat de mens vrolijk is wanneer hij arbeidt,
Want dat is zijn taak.
Want wie zal hem zo ver brengen, 
dat hij zien kan wat na hem geschieden zal?


Note: van de door Brahms gebruikte tekst.

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

2.

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

Go to the single-text view


Ik wendde mij en kreeg in ‘t oog
allen die onrecht lijden op deze aarde;
En zie toch, hen zag ik tranen wenen
die onrecht leden; zij hadden geen vertrooster.
En zij die hen onrecht deden waren zo machtig, 
dat zij geen vertrooster krijgen konden.
 
Toen noemd’ ik rijk de doden, 
die al gestorven waren,
meer dan de nog levenden,
die nog het leven hadden.
En die nog niet is heeft ‘t beter dan beide and’ren;
die het boze niet kennen leert
dat onder de zon hier geschiedt.


Note: Van de door Brahms gebruikte tekst.

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

3.

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

Go to the single-text view


O dood, hoe bitter ben jij,
Als aan jou moet denken een mens
Die goede dagen en bezit heeft
En zonder zorgen voortleeft;
En die het goed gaat in alle dingen
En nog goed eten kan!
O dood, hoe bitter ben je!
 
O dood, hoe goed doe jij de arme mens,
Die verzwakt en oud is,
Die volop in zorgen zit
En niets beters te hopen
Noch te verwachten heeft!
O dood, hoe goed doe jij!


Note: Van de door Brahms gebruikte tekst

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

4.

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

See other settings of this text.


1. Als ik met mensen- en met eng’lentongen spreken zou en niet ook de liefde had,
dan was ik een galmende gong of1 wel een rinkelend bekken.
2. En als ik voorspellen kon en kende alle geheimen ook en had alle kennis,
[ ... ]
6. Zij schept geen vermaak in ongerechtigheid; zij is echter blij met de waarheid;
[ ... ]

View original text (without footnotes)
Note: van de Duitse tekst, zoals die - ten dele - door Brahms gebruikt is.
1 Of: bij Brahms te zingen op twee achtste noten; ook elders de syllabeverdeling aanpassen aan het muzikale ritme.
2 Brahms herhaalt: zelfs mijn lijf liet verbranden

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works