6 Sange til tekster af Anders Hovden og A. O. Vinje

by Eyvind Alnæs (1872 - 1932)

Word count: 523

1. Tungalda [sung text checked 1 time]

Tungalda stig paa det store hav,
langt burte fraa folk og land,
og himmelljosi dei straar hennar barm
med brikjande sylgjebrand.
Lurer dei vonde augo.

Ho rullar og mullar sin sorgtunge song,
og blaanatti speglar seg av.
Med bredande bôgar av kvite segl
stig soli or morgonhav.
Lurer dei vonde augo.

Og segle mitt rider paa baarerygg
og ter baade bratt og flatt;
men under meg glorar dei glöypande troll
og gapar den evige natt.

Storstormen vaknar, og havnatti raar,
og aukar med rôk og fôk.
Alle trolli, no flotnar dei upp;
for no er det Ragnarôk.
Lurer dei vonde augo.

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

2. Den diktar aldri djupt [sung text checked 1 time]

Den diktar aldri djupt, som berre ser paa gleda, 
for gleda som ein fugl maa laus paa kvisten kveda. 
Ein song, som rörde barm med fylle ströymde av, 
var alltid perleskum paa sorgis djupe hav.

Det dansar dette skum og soli i det straalar, 
alt til det driver upp og smaa regnbogar maalar. 
Fraa djupet steig det upp, og det til himils maa, 
so fell det atter ned som dogg paa turre straa.

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

3. Atterglöyma [sung text checked 1 time]

Hardt å halda ut: 
enno ingen gut!
Det er langt, so lenge vona! 
Mangein gut saag eg, 
som saag blidt paa meg;
men han tok meg ikki til si kona.

Ung var eg eingong
full av dans og song,
som den friske blom og blömde;
gutar raudnad daa,
naar dei paa meg saa;
men eg eldest, og dei fraa meg roömde.

Ja, dei drengir er 
blinde paa si ferd, 
stupa derfor tidt i laupet.
Mangein spræker kar
gifter seg for gard,
fær so attaat gaasi med paa kaupet.

Von er enno her:
endaa baaten ber,
um det slitast maa med austen.
Enno koma kann
han, som verdt min mann:
beste ber verdt plukkat seint um hausten.

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

4. Du naar maalet [sung text checked 1 time]

Til det som du har din hjartehug, 
og det er det sama som din dug, 
paa sluten du koma vil, 
um annat du snur deg til.

Kann henda, du kjerner nokot seint, 
og ikki til maals so fort og beint,
men fyrr enn din döyanddag 
du finner dit hjartelag.

Vi tyrsta mykit og drikka mangt, 
men gaa yver bekken alltid langt.
So vada vi breidt og vidt, 
til fossen os teker tidt.

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

5. So skal gjenta hava det [sung text checked 1 time]

Den fagre gjenta skal ut og blenkja 
og læra gutarne stort at at tenkja.
Den fagre gjenta skal sviva ut 
og te seg fram for den gilde gut.

Den væne gjenta skal slik ein hava 
som hena frir fraa i mold at grava.
Den væne gjenta skal slik ein faa, 
som hena setja kan haagt paa straa.

Den beste gjenta skuld' altid vera 
for den, som kunde det beste gjera. 
Den fagre gjenta skuld' faa seg den, 
som kan litt meir enn dei andre menn.

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

6. Mold [sung text checked 1 time]

Sams seng aat alle reidest, 
der me faar leggja oss ned 
kyrkjegarden den logne med 
eveleg togn og fred.

Livsens lukka er draumar 
midt i eit fangereid.
Livet det vert, naar ein vaknar
audt som ei naki heid.

Livsens voner er skodda, 
der ein i otte sit.
Men naar so lufti klaarnar, 
missa ein maa sitt vit.

Bröder, kveik ikkje ljoset, 
syn ikkje samanheng!
Lat oss faa gaa med draumen 
til kvild i den store seng.

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler