Sex Sånger

Song Cycle by Oscar Blom (1877 - 1930)

Word count: 188

1. Hvila 

O döden är en kylig natt
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship

 • by Anonymous / Unidentified Author
Based on

Go to the single-text view

2. Till en kyss [sung text not yet checked]

Ljufva pant på hjertats mening,
Kärleks vårblom, sällhets dröm,
Band till själarnes förening, --
Första kyss, så ren och öm!

Bittra fröjd, då läppar dröja
Sista gången mot hvarann!
Inga ord så känslan röja,
Bäfvande och djup och sann.

Authorship

Based on

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Skogslärkan 

O dröj, du lilla lärka
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship

Based on

4. Bärplockerskan 

Hallon, smultron
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship

5. På nyårsdagen 

Gå nu med lust
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship

6. Suck vid målet [sung text not yet checked]

Trötta hufvud, sjunk till hvila,
Somna, sof i ro!
Låt din sista tanke ila
  Hem till fadershuset,
  Der han skall i ljuset
  Evigt vaken bo ...
 Sjunk till hvila,
 Sof i ro!

Trötta händer, fallen neder
På ett lugnadt bröst!
Til den sista bön jag beder
  Nu er sammanknäppen!
  Bedjen I, då läppen
  Blånar utan röst!
 Fallen neder
 På mitt bröst!

Trötta hjerta, du har kämpat;
Ändtlig får du frid'!
Känslans uppror så är dämpadt --
  Sista gången flämta
  Att dig återhemta
  Efter slutad strid. . .
 Du har kämpat,
 Haf nu frid!

   * * * *


Djupt, djupt nere i mullen
 Roligt hvilar mitt stoft,
Fast ej blommor från kullen
 Sprida sin ljufva doft.

Vet ej vandraren stället,
 Der jag sofver i ro,
Lika trefligt är tjället
 Att till domen bebo.

Och jag vet hvem som dömmer,
 Ingen dömmer som Han,
Jag den trösten ej glömmer,
 Stilla somna jag kan. 

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]