Fem dikter

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Word count: 419

1. Vingar i natten [sung text checked 1 time]

Det flyger en fågel svart och stum.
Vem binder hans öde? Ingen.
Han flyger i världens vida rum
med ångestens vind i vingen.

Har ej rede att värma sig i.
Har ej värn eller viloställen.
Min längtan susar skugglikt förbi
din brinnande ruta i kvällen.

Så blek i månskenets bleka ljus
du stryker en dröm från din panna.
Nu sover ditt stora tysta hus.
Mitt öde kan icke stanna.

Det är skyar som fara och flarn
på flykt över dunkla vatten
- vi längtans fåglar, vi orons barn,
vi susande vingar i natten!

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Du och jag [sung text checked 1 time]

Det var en gammal, gammal man med handen tungt på staven, 
och han var jag och jag var han. Jag lutade mot graven. 
Det var en gammal, gammal fru i kjol av urblekt siden, 
och du var hon och hon var du som du skall bli med tiden.

Den gamla mannen satt och höll den gamla frun i handen, 
och solen föll och löfvet föll och käppen skrev i sanden 
de rader som jag skriver nu ikväll, när tiden stannat 
och du är jag och jag är du och intet allting annat.

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Melodi [sung text checked 1 time]

Bara du går över markerna,
lever var källa,
sjunger var tuva ditt namn.
Skyarna brinna och parkerna
susa och fälla
lövet som guld i din famn.

Och vid de skummiga stränderna
hör jag din stämmas
vaggande vågsorl till tröst.
Räck mig de älskade händerna.
Mörkret skall skrämmas.
Kvalet skall släppa mitt bröst.

Bara du går över ängarna,
bara jag ser dig
vandra i fjärran förbi,
darra de eviga strängarna.
Säg mig vem ger dig
makten som blir melodi?

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Anna Hersey) , "Melody", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Visa [sung text checked 1 time]

Och om han kommer igen en dag, vad skall jag svara? 
Säg att man väntat till döds på honom bara.

Och om han frågar mig mer om allt det gamla hända? 
Tala då som till en bror. Han lider kanhända.

Och frågar han efter dig, vad skall jag då svara? 
Ge honom guldringen här utan att svara.

Och undrar han, varför det är så öde och tomt i huset? 
Visa honom den öppna dörrn och det släckta ljuset.

Och om han vill veta då din sista timmes gåta? 
Säg att jag log för att han skulle slippa att gråta.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

5. Under vintergatan [sung text checked 1 time]

Högt i det höga slår 
vintergatan sin bro. 
Ensam och fri jag går 
som i en främmad stad. 
Hemlös fast jag har hem, 
rolös fast allt är ro, 
längtar jag, men till vem, 
hoppas jag, men på vad?
Snön gör det tyst, och år 
läggas till årens rad. 
Vänner, ungdom och tro 
djupt i det djupa bo.

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]