Poupata, pět dětských písní

Song Cycle by Zdenko Antonín Václav Fibich (1850 - 1900)

Word count: 191

1. Před spaním [sung text not yet checked]

Už vyšel bílý měsíček
a ztichla celá zem,
a na tisíce hvězdiček
hle, bdí nad jejím snem.

A já jdu nyní spáti též
tak šťastně, vesele —
a celou noc mne ochraňtež,
vy, boží andělé!

Authorship

Confirmed with Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech, Praha, J. Otto, 1907, page 161.


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Andrew Schneider [Guest Editor]

2. Pěnkava a sedmihlásek [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship

3. Okáč [sung text not yet checked]

Já jsem děvče okaté,
šatečky mám strakaté,
vypadám v nich celičká
jak ta lesní pěnička.

Já jsem děvče okaté,
tvářičky mám buclaté,
na nich jako růže květ,
a mne těší celý svět!

Authorship

Confirmed with Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech, Praha, J. Otto, 1907, page 157.


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Andrew Schneider [Guest Editor]

4. Lesní zvonky [sung text not yet checked]

Ó zvonky, zvonky, zvonky,
ty modré zvonečky!
ty ve dne nezazvoní
květnými srdéčky.

Leč v noci, v noci, v noci,
když měsíčný je svit,
tu víl svatební průvod
vyjíždí na pažit.

Na křišťálových vozech,
zlatými kolečky;
tu zvoní, zvoní, zvoní
ty lesní zvonečky.

Authorship

Confirmed with Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech, Praha, J. Otto, 1907, page 162.


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Andrew Schneider [Guest Editor]

5. Zahrajem si na vojáky [sung text not yet checked]

Zahrajem si na vojáky,
ale na ty české,
budeme to komandovat
v naší řeči veské.

Na pochodu, za prapory
rudobílé šátky,
jak to jásá: „Česká chasa
v před! — a nikdy zpátky!“

Když nám frajtrů Ferda velí:
„Forverc!“ — třeba hroze,
šavle hezky zastrčíme,
flinty dáme k noze.

Ale hrr na nepřítele
jako mraky valem,
až tam Váša Tomšů bude
naším jenerálem!

Jak ti pěší už se těší
i ti na těch koních,
vesele až po našinsku
vzkřikne: „Hoši, do nich!“

Authorship

Confirmed with Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech, Praha, J. Otto, 1907, pages 197-198.


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Andrew Schneider [Guest Editor]