by Josef Václav Sládek (1845 - 1912)

Zahrajem si na vojáky
Language: Czech (Čeština) 
Zahrajem si na vojáky,
ale na ty české,
budeme to komandovat
v naší řeči veské.

Na pochodu, za prapory
rudobílé šátky,
jak to jásá: „Česká chasa
v před! — a nikdy zpátky!“

Když nám frajtrů Ferda velí:
„Forverc!“ — třeba hroze,
šavle hezky zastrčíme,
flinty dáme k noze.

Ale hrr na nepřítele
jako mraky valem,
až tam Váša Tomšů bude
naším jenerálem!

Jak ti pěší už se těší
i ti na těch koních,
vesele až po našinsku
vzkřikne: „Hoši, do nich!“

Confirmed with Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech, Praha, J. Otto, 1907, pages 197-198.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-08-14
Line count: 20
Word count: 81