Yttersta domen

Song Cycle by Natanael Berg (1879 - 1957)

Word count: 87

?. Barn hålla varandra i händerna [sung text not yet checked]

 Barn, hålla varandra i händerna; en flicka:

Det är blommor på vägen till Guds hus,
det är nattglim i mörkret och konungsljus.

Det är lätt som att hitta hem en kväll,
när det lyser i stugan och snön är mjäll.

Minns du språken från söndagsskolan, bror?
Jag kan alla de böner vi läst med mor. 

Våra verser om påska och om jul
kan jag sjunga och stapplar ej minsta smul.

Det är vackert att gå vid deras ljud.
Det är sagor och lekar hos farbror Gud.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

?. Dalmålaren [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship