Cancionero de Pedrell

Song Cycle by Roberto Gerhard (1896 - 1970)

Word count: 450

1. Sa ximbomba [sung text checked 1 time]

Sa ximbomba ja és passada,
jo que volia ballar,
i ma mare em fa filar 
cada vespre una fuada.

Sa ximbomba ja no sona,
ja no sona ni sonarà,
perquè té sa pelt de ca
i sa canya que no és bona,
Jo que volia ballar!

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. La mal maridada [sung text checked 1 time]

Rossinyol, bon rossinyol,
tu que fas llarga volada,
rossinyol, bon rossinyol,
encomana'm a la mare,
d'un vol, d'un vol,
i al pare no pas gaire.

Encomana'm a la mare,
i al pare no pas gaire,
rossinyol, bon rossinyol,
que m'ba mal maridada,
miehelle,
d'un vol d'un vol,
que m'ha mal maridada,
miehelle.

M'ha casada amb un vellot,
m'ha casada amb un vellot,
rossinyol, bon rossinyol,
que no el vull ni m'agrada,
d'un vol, d'un vol,
que no el vull ni m'agrada.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Laieta [sung text checked 1 time]

Si fós ocellet aniria volant,
i a ca' la Laieta,
aniria a parlar.

Son pare em diria:
"Què voleu, l'hereu?"
"Vinc per la Laieta,
si me la doneu."
"Torneu demà vespre
de bon matí;
si ella us volia,
jo dire que sí."

La noia bonica diu que sí que ho vol,
i a la matinada canta el rossinyol.
Laieta, Laieta, Laieta, Lajeta,
Laieta bonica diu que sí que ho vol.

Authorship

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Salvador Pila) , "Laieta", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Soledad [sung text checked 1 time]

Soledad del alma mía.
Ay, Soledad, Soledad!
Tanto te quiero de noche
como to quiero de día.

Mira, mira como corre
la cigueña por la torre.
Mira cómo va corriendo
para la ciudad de Oviedo.

Una pena quita pena,
un dolor, dolor.
Un clavo saca otro clavo,
pero amor no quita amor.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

5. Muera yo ... [sung text checked 1 time]

Si porque te quiero quieres
que yo la muerte reciba,
cúmplase tu voluntad!
Muera yo porque otro viva!

Qué guapa vienes!
qué bien está la saya verde,
y el delantal!
y ese miriñaque negro!
Qué guapa vienes!
Qué maja estás
con los corales
y lazo atrás!

No llores, niña, no llores;
no llores que yo no lloro
aunque me lleven mañana
a pelear con el moro.
No llores, niña,
niña, no llores.
Toma este ramito de flores!

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

6. Farruquiño [sung text checked 1 time]

Farruquiño, Farruquiño,
Farruquiño, meu amor,
estudia para crego;
será lo meu confesor.

Manoel por verme a min,
eu por ver a Manoel;
Manoel por ver a rosa,
eu por ver o caravel.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

7. Alalá [sung text checked 1 time]

Ay, la-le-lo, etc.
Xaniño, Xaniño, Xan
Xaniño traballador,
¡Xanino, Xan!
La muller na romería,
Xaniño no seu labor.
¡Xaniño, Xan!
Ay, la-le-lo, etc.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

8. Corrandes [sung text checked 1 time]

Xiqueta recalcaeta,
per tu passaré la mar.
Que eres com la codonyeta,
que no tens res que tirar.

L'u passa i em diu: sol;
l'altre passa i em diu: lluna;
i en el món no hi ha un gresol
per llumenar esta cuina!

Entre la flor de taronja
i la rosa més galana,
més fragància i hermosura
té la xica valenciana;
més fragància i hermosura
té la xica valenciana.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]