Sjung med oss, mamma!

Song Cycle by Alice Tegnér (1864 - 1943)

Word count: 115

?. Betlehems stjärna [sung text checked 2 times]

Gläns över sjö och strand, 
stjärna ur fjärran, 
du, som i Österland, 
tändes av Herran!1
Barnen och herdarne 
följa dig gärna, 
[Betlehems]2 stjärna.

Natt över Judaland, 
natt över Sion.
Borta vid västerrand 
slocknar Orion.
Herden, som sover trött,
[ute å fjället]3,
barnet, som slumrar sött
[inne i tjället,]3
vakna vid underbar 
korus av röster, 
skåda en härligt klar 
stjärna i öster,
gånga från lamm och hem,
sökande Eden,
stjärnan från Betlehem
visar dem leden
[fram genom hindrande
jordiska fängsel
hän till det glindrande
lustgårdens stängsel.
Armar där sträckas dem, 
läppar där viska, 
viska och räckas dem
ljuva och friska:]3
»Stjärnan från Betlehem
leder ej bort, men hem.«
Barnen och herdarne 
följa dig gärna, 
strålande stjärna.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) [singable] (Bertram Kottmann) , copyright © 2019, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)
Confirmed with Viktor Rydberg, Dikter, Atlantis, Stockholm, 1996, page 188.

1 Tegnér adds here two lines from later in the poem: "Stjärnan från Betlehem/ leder ej bort, men hem."
2 Tegnér: "strålande"
3 omitted by Tegnér

Researcher for this text: Pierre Mathé [Guest Editor]