Lyrik: Digte

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Word count: 49

1. Det spöger [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship

2. Der staar en sorg [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship

See other settings of this text.

3. Långsamt som kvällskyn [sung text checked 1 time]

Långsamt som qvällskyn mister sin purpur
der öfver milsfjärdens blänkande slätt,
sakta som brisen somnar derborta
långt, så att ögat ej skönjer dot rätt,
fjerran som ekot dör efter sista
utdragna tonen af skärflickans sång,
skall jag dig glömma, du, som gaf purpur,
vårbris och toner åt lifvet engång!

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission

Confirmed with För morgonbris, dikter af K. Aug. Tavaststjerna, Helsingfors P. H. Beijer, 1883, Helsingfors Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri 1883, page 191.


Researcher for this text: Pierre Mathé [Guest Editor]