by Karl August Tavaststjerna (1860 - 1898)

Långsamt som qvällskyn mister sin purpur
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): FIN FRE
Långsamt som qvällskyn mister sin purpur
der öfver milsfjärdens blänkande slätt,
sakta som brisen somnar derborta
långt, så att ögat ej skönjer dot rätt,
fjerran som ekot dör efter sista
utdragna tonen af skärflickans sång,
skall jag dig glömma, du, som gaf purpur,
vårbris och toner åt lifvet engång!

About the headline (FAQ)

Confirmed with För morgonbris, dikter af K. Aug. Tavaststjerna, Helsingfors P. H. Beijer, 1883, Helsingfors Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri 1883, page 191.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Pierre Mathé [Guest Editor]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 8
Word count: 49