Två ballader = Zwei Balladen

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Word count: 111

1. Ballad [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship

2. Jubal [sung text not yet checked]

Jubal såg en svana fly
öfver vattnet högt mot sky,
spände hastigt bågen.
Klang, ljöd strängen. Som en il
fågeln, träffad af hans pil,
föll att dö på vågen.

Solen sjönk i samma stund,
purpur dränkte himlens rund,
lunden hördes susa;
och en ljuf melodisk vind
smekte sakta Jubals kind,
for att böljan krusa

Svanen sjöng: »hvad ljuflig klang,
yngling, från ditt vapen sprang
når du grymt mig fällde —?
Sträng till sträng du binda skall,
spela så för världen all,
prisa skaparns välde!»

Sjöng så Jubal: »svana hvit,
hvarje kväll jag vänder hit
att din död besjunga.
Ty du lade till mitt bröst
strängaspelets ljufva tröst,
sången på min tunga.»

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Jubal", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Jubal", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission

Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1901, page 143.

Sibelius's score uses different spellings:

Jubal såg en svana fly
över vattnet högt mot sky,
spände hastigt bågen.
Klang, ljöd strängen. Som en il
fågeln, träffad av en pil,
fött att dö på vågen.

Solen sjönk i samma stund,
purpur dränkte himlens rund,
lunden hördes susa;
och en ljuv melodisk vind
smekte sakta Jubals kind,
for att böljan krusa.

Svanen sjöng:"vad ljuvlig klang,
yngling, från ditt vapen sprang
när du grympt mig fällde-?
Sträng till sträng du binda skall,
spela så för världen all,
prisa skaparns välde!"

Sjöng så Jubal:"svana vit,
varje kväll jag vänder hit
att din död besjunga.
Ty du lade till mitt bröst
strängaspelets ljuva tröst,
sången på min tunga."

Research team for this text: Auditorium du Louvre , Pierre Mathé [Guest Editor]