by Ernst Josephson (1851 - 1906)

Jubal
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): FIN FRE
Jubal såg en svana fly
öfver vattnet högt mot sky,
spände hastigt bågen.
Klang, ljöd strängen. Som en il
fågeln, träffad af hans pil,
föll att dö på vågen.

Solen sjönk i samma stund,
purpur dränkte himlens rund,
lunden hördes susa;
och en ljuf melodisk vind
smekte sakta Jubals kind,
for att böljan krusa

Svanen sjöng: »hvad ljuflig klang,
yngling, från ditt vapen sprang
når du grymt mig fällde —?
Sträng till sträng du binda skall,
spela så för världen all,
prisa skaparns välde!»

Sjöng så Jubal: »svana hvit,
hvarje kväll jag vänder hit
att din död besjunga.
Ty du lade till mitt bröst
strängaspelets ljufva tröst,
sången på min tunga.»

Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1901, page 143.

Sibelius's score uses different spellings:

Jubal såg en svana fly
över vattnet högt mot sky,
spände hastigt bågen.
Klang, ljöd strängen. Som en il
fågeln, träffad av en pil,
fött att dö på vågen.

Solen sjönk i samma stund,
purpur dränkte himlens rund,
lunden hördes susa;
och en ljuv melodisk vind
smekte sakta Jubals kind,
for att böljan krusa.

Svanen sjöng:"vad ljuvlig klang,
yngling, från ditt vapen sprang
när du grympt mig fällde-?
Sträng till sträng du binda skall,
spela så för världen all,
prisa skaparns välde!"

Sjöng så Jubal:"svana vit,
varje kväll jag vänder hit
att din död besjunga.
Ty du lade till mitt bröst
strängaspelets ljuva tröst,
sången på min tunga."

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Jubal", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Jubal", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


Research team for this text: Auditorium du Louvre , Pierre Mathé [Guest Editor]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 24
Word count: 111