[Sechs] Lieder von H.C. Andersen für 1 Singstimme mit Pianoforte

Song Cycle by August Enna (1859 - 1939)

1. Moder, jeg er træt [sung text not yet checked]

Moder, jeg er træt, nu1 vil jeg sove,
Lad mig ved dit Hjerte slumre ind;
Græd dog ei, det maa Du først mig love,
Thi din Taare brænder paa min Kind.
Her er koldt og ude Stormen truer,
Men i Drømme, der er Alt saa smukt,
Og de søde Englebørn jeg skuer,
Naar jeg har det trætte Øie lukt.
 
Moder, seer Du Englen ved min Side?
Hører Du den deilige Musik?
See, han har to Vinger smukke hvide,
Dem han sikkert af vor Herre fik;
Grønt og Guult og Rødt for Øiet svæver,
Det er Blomster Engelen udstrøer!
Faaer jeg ogsaa Vinger mens jeg lever,
Eller, Moder, faaer jeg naar jeg døer?
 
Hvorfor trykker saa Du mine Hænder?
Hvorfor lægger Du din Kind til min?
Den er vaad, og dog som Ild den brænder,
Moder, jeg vil altid være din!
Men saa maa Du ikke længer sukke,
Græder Du, saa græder jeg med Dig.
O, jeg er saa træt! -- maa Øiet lukke --
- Moder -- see! nu kysser Englen mig!

Authorship:

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Mark DeGarmeaux) , "The dying child", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "L'enfant mourant", copyright © 2012, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)
1 in Cormontan's score there is a typo here reading "un"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

1. Mutter, ich bin müde 

Mutter, ich bin müde
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

  • Singable translation by Anonymous / Unidentified Author

Based on:

Go to the single-text view

2. [Title unknown] 

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship:

Go to the single-text view

2. Junge Liebe 

Der Lieb' ist nicht zu schwer das herbste Leid
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

  • Singable translation by Anonymous / Unidentified Author

Based on:

Go to the single-text view

3. Rosenknoppen [sung text not yet checked]

Rosenknop saa fast og rundt,
Dejlig som en Pigemund!
Jeg dig kysser som min Brud,
Yndigt mer du springer ud.
Nok et Kys dig Læben sender,
Føl, hvor jeg brænder!

Jeg vil skrifte, som sig bør:
Ingen har jeg kysset før!
Ingen Pige venter mig,
Rose, jeg maa kysse dig.
Ak, du ej min Længsel kjender,
Føl, hvor jeg brænder!

Med hvert Kys du faar en Sang,
Naar du da er Støv engang,
Sangen kalder dig ihu,
Ingen kyssed mig, kun Du!
Kun ved Dig jeg Kysset kjender,
Føl, hvor jeg brænder!

Danmarks Døttre ved min Grav
Sige for hver Sang jeg gav:
"Han just havde Kys fortjent!"
Herligt sagt, men lidt forsent;
Løn mig, mens jeg er i live!
Kys I mig give!

Authorship:

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Le bouton de rose", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Die Rosenknospe 

Rosenknospe, zart und rund
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

  • Singable translation by Anonymous / Unidentified Author

Based on:

Go to the single-text view

4. [Title unknown] 

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship:

Go to the single-text view

4. Frage 

Dieser Welt hatt' ich Acht
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

  • Singable translation by Anonymous / Unidentified Author

Based on:

Go to the single-text view

5. Hvil sødt [sung text not yet checked]

Hvil sødt!
Som var Du lagt i Dødens Skriin
Du min Erindrings Rose faur og fiin,
Du er ei Verdens meer, Du er kun min;
5For Dig jeg synger, mine Taarer trille,
Natten er smuk, Natten er stille; -
Dødt! -- Alt er dødt!

Hvil sødt!
Hvert Barn i Ly af "Fader vor",
10Du Lidende, i Søvnen Sundhed groer,
Og Du som elsker, haaber, barnligt troer,
Gid ingen Drøm Dig ved Din Lykke skille;
Natten er smuk, Natten er stille; -
Dødt! -- Alt er Dødt! -

Authorship:

Go to the single-text view

Researcher for this text: Leif Møller

5. Ruh' sanft 

Ruh' sanft, als lägest du im Todtenschrein
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

  • Singable translation by Anonymous / Unidentified Author

Based on:

Go to the single-text view

6. Lille Lise ved Brønden [sung text not yet checked]

Tæt ved Huset Brønden staaer,
Lille Lise til den gaaer,
Stirrer tankefuld derned,
Thi hun af sin Moder veed,
At man her fra Brøndens Vand
Trækker Børnene i Land;
Ja, hun selv, som her nu staaer,
Kom derfra for fire Aar,
Og en Broder tog' de nys,
Ham, som faaer saa mange Kys.

Stivt hun ned i Brønden seer;
"Mon der nu er ingen fleer?
Eller sidde hver og een,
Skjult bag Brøndens Kampesteen?
Rigtignok har Søster sagt,
At os Børn har Storken bragt,
At han har bag Redens Tjørn,
Piger og smaae Drenge-Børn;
Men hvor skiller han de Smaae,
Naar de ei har Klæder paa?

Nei, de boe i Brønden her!
Jeg har selv jo været der;
O, nu kan jeg ogsaa see,
Een igjennem Vandet lee!
Hun som lille Lise staaer,
Og har ogsaa gule Haar.
Kunde jeg dog bare faae,
Kun den mindste af de Smaae!
De er' meget bedre der,
End min dumme Dukke her!"

Authorship:

Go to the single-text view

Researcher for this text: Leif Møller

6. Klein Lieschen 

Dicht am Haus ein Brunnen steht
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

  • Singable translation by Anonymous / Unidentified Author

Based on:

Go to the single-text view

Total word count: 537