by Bernhard Elis Malmström (1816 - 1865)

Blomman
Language: Swedish (Svenska) 
Dofta, dofta, blomma min 
under höga lindar! 
Gjut din milda vällukt in 
uti vårens vindar; 
akta dock, att solens bad 
icke bleker dina blad; 
ej din syn förblindar,
dofta, dofta blomma min 
under höga lindar! 

O, hur gerna till mitt bröst 
ville jag dig trycka! 
Undan lifvets sorgsna höst 
ville jag dig rycka. 
Lära dina ögons språk, 
tröstas efter dagens tråk 
af ditt hjertas lycka. 

Men ditt milda väsens frid 
vågar jag ej störa. 
Vakna, somna, blyg och blid! 
Ingen skall dig röra. 
Men din ljufva andedrägt 
må till mig hvar vänlig flägt 
på sin vinge föra.

Ej din fägring hösten nar, 
tiden ej försvagar. 
Hjertats oskuld har en vår, 
nyfödd alla dagar. 
Dofta, dofta, blomma min! 
Le och älska, bed och brinn 
uti sommardagar!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

This text was added to the website: 2017-09-27
Line count: 30
Word count: 125