Translation by Anonymous / Unidentified Author

Andliga övningar
Language: Swedish (Svenska)  after the Spanish (Español) 
Available translation(s): FIN
Jag känner den. Min tro och nattens mörker
har fört mig fram till källans vatten
  och det är natt

Den skönhet finns ej där som bländar ögat
men jord och himmel kommer dit för att dricka
  när det är natt

Jag vet att den är bottenlös och bråddjup
och inga grunda stränder finns kring vattnet
  och det är natt

Dess klarhet kan ej grumlas och fördunklas
Det rena ljuset föds och spelar ur den
  Men det är natt

Den oföränderliga källan göms
i det bröd som lever och ger livet
 Men det är natt.

Dess tystnad ropar. Allt som skapats kommer
att dricka ur dess flöde, höljt i skugga
  ty det är natt

O källa, utan dig finns ingen längtan
Jag ser den bryta fram där brödet bryts
  Men det är natt

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Hengellisiä harjoituksia", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Erkki Pullinen

This text was added to the website: 2018-09-10
Line count: 21
Word count: 132