by Anonymous / Unidentified Author
Translation © by Erkki Pullinen

Andliga övningar
Language: Swedish (Svenska)  after the Spanish (Español) 
Available translation(s): FIN
Jag känner den. Min tro och nattens mörker
har fört mig fram till källans vatten
  och det är natt

Den skönhet finns ej där som bländar ögat
men jord och himmel kommer dit för att dricka
  när det är natt

Jag vet att den är bottenlös och bråddjup
och inga grunda stränder finns kring vattnet
  och det är natt

Dess klarhet kan ej grumlas och fördunklas
Det rena ljuset föds och spelar ur den
  Men det är natt

Den oföränderliga källan göms
i det bröd som lever och ger livet
 Men det är natt.

Dess tystnad ropar. Allt som skapats kommer
att dricka ur dess flöde, höljt i skugga
  ty det är natt

O källa, utan dig finns ingen längtan
Jag ser den bryta fram där brödet bryts
  Men det är natt

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Hengellisiä harjoituksia", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Erkki Pullinen

This text was added to the website: 2018-09-10
Line count: 21
Word count: 132

Hengellisiä harjoituksia
Language: Finnish (Suomi)  after the Swedish (Svenska) 
Minä tunnen sen. Uskoni ja yön pimeys	
ovat johdattaneet minut lähteen veden äärelle
	ja nyt on yö

Sitä kauneutta, joka häikäisee silmiä ei siellä ole
mutta maa ja taivas tulevat sinne juodakseen
	kun nyt on yö

Minä tiedän, että se on pohjaton ja äkkisyvä
eikä veden ympärillä ole lujaa rantaa
	ja nyt on yö

Sen kirkkautta ei voi samentaa eikä tummentaa
Puhdas valo syntyy siinä ja säkenöi siitä 
	Mutta nyt on yö

Se aina samana pysyvä lähde kätkeytyy
iihen leipään, joka elää ja antaa elämän
	Mutta nyt on yö

Sen hiljaisuus huutaa. Kaikki luodut tulevat
uomaan sen pulppuavaa vettä, varjoihin verhoutunutta
	sillä nyt on yö

Oi lähde, ilman sinua ei olisi kaipuuta
Minä näen sen puhkeavan esiin siellä missä leipää murretaan
	Mutta nyt on yö

Authorship

 • Translation from Swedish (Svenska) to Finnish (Suomi) copyright © 2018 by Erkki Pullinen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Erkki Pullinen.  Contact: erkki (DOT) pullinen (AT) uniarts (DOT) fi

  If you wish to commission a new translation, please contact:

Based onBased on

 

This text was added to the website: 2018-09-10
Line count: 21
Word count: 125