Tranen
Language: Dutch (Nederlands) 
't Is geen dauw, het is geen regen,
Moeder, die uw graf doordringt.
O! 't zijn tranen, 
Brandend heete tranen, 
Die uw arme kind hier plengt.

Ach! ik grave, grave, grave ...
Uit mijn naaglen springt het bloed.
'k Breng, met smarte,
Met gebroken, bloedend harte,
Moeder, breng ik u mijn goed.

Deez' uw ring, blijf hem bewaren,
Lieve moeder, moeder zoet ...
Ach! zij zeggen
Dat uw kind hem af moet leggen,
eenen andren dragen moet.

Ring, mijn ring, gij duurbaar kleinood,
moeten wij gescheiden zijn?
'k Zal weldra u 
Komen zoeken in der aarde,
En dan zijt gij weêr de mijn.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Anonymous/Unidentified Artist ; composed by Edgar Pierre Joseph Tinel.

Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2021-02-05
Line count: 20
Word count: 103