Hej, ten stoličny dom pekné budovisko
Language: Slovak (Slovenčina) 
Hej, ten stoličny dom pekné budovisko.
Hej, budeže ti, Janík, dobré zimovisko.

Janíček Vršovský, nejdi bez valašky!
Hej, lepší si ty jeden, ako druhých sedem.

Nebojím sa jeden, čo jich bude sedem!
Hej, keď jich bude dvatsať, budem sa obračať!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2021-10-24
Line count: 6
Word count: 40