Nem láttam én télbe fecskét
Language: Hungarian (Magyar) 
Nem láttam én télbe fecskét,
most öltem meg egy pár csirkét,
ettem annak zúzát-máját,
csókolom a rózsám száját.

Látod rózsám, látod mégis
hozzád jöttem, ha későn is;
eljöhetek minden este,
mert nem lakom olyan messze, haj!

Haj, ifjúság szép ifjúság!
Az ifjúság nem bolondság;
ki nem tudja fölhasználni,
késő lësz majd vénën bánni, haj!

Haj csillagom, gyócsingësëm,
pillants rëám szerelmësen,
ne fordulj el, ha mëgfoglak,
ne pirulj, ha megcsókollak.
[ E legén csak hozzá nyúlt,
s a kisleány elpirult!]
[Ne nézz rószám a szëmëmbe,
meghalok szégyelletembe.]

Az én szivem jaj, hogy dobog!
Hogy ilyen szép leánt fogok.
Éget a szëmëd, rólam el ne vedd.

Ifjak vagyunk, nem tehetjük,
hogy mi egymást ne szeressük.
Éget a szëmëd, rólam el ne vedd.

Mondd meg nekem fürge Ferenc,
Eccerre hány lëánt szeretsz?
Hogy megmondjam, nem tehetëm,
  nem szólhatok, bérekedtem.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 30
Word count: 136