Момак куне мајку дјевоја
Language: Serbian (Српски) 
Ој ти Цвето, лепо цвеће!
Бог убио мајку твоју!
Која тебе таку роди,
И посла те насред села,
Где јунаци вино пију,
Млади момци камен мећу;
Где невесте коло воде,
А девојке песме поју;
Те ја тебе онде виде,
Да ме у век срце боли.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

    [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

This text was added to the website: 2012-03-30
Line count: 10
Word count: 45