by (Józef) Bohdan Zaleski (1802 - 1886)

Dwojaki koniec
Language: Polish (Polski) 
Available translation(s): FRE
Rok się kochali, a wiek się nie widzieli,
Zbolały serca, oboje na pościeli.
Leży dziewczyna w komnacie swej na łożu,
A kozak leży w dąbrowie na rozdrożu!

O! nad dziewczyną rodziny całej płacze,
A nad kozakiem, och! siwy orzeł kracze.
Oboje biedni, wnętrz ności ogień pali!
Cierpieli srodze, cierpieli i skonali.

O! nad dziewczyną po siole dzwony biją,
A nad kozakiem po lesie wilki wyją.
Kości dziewczyny grób zamkna'ł poświęcony,
Kości kozaka bieleją na wsze strony.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Research team for this text: Gerhard Dangel , Guy Laffaille [Guest Editor]

Text added to the website: 2003-12-27 00:00:00
Last modified: 2017-01-14 05:31:54
Line count: 12
Word count: 76