by Bjørnstjerne Bjørnson (1832 - 1910)
Translation © by Anna Maria Norberg-Schulz

Fra Monte Pincio
Language: Norwegian (Bokmål) 
Available translation(s): FRE ITA
Aftenen kommer, Solen staar rød;
Farvende Straaler i Rummet henskylle
Lyslængsel'ns Glands i uendelig Fylde; --
Fjeldet forklares som Aasyn i Død.
Kuplerne gløder, men længere borte
Taagen langs Markernes blaalige Sorte
Vugger opover som Glemselen før:
Over hin Dal dækker tusind Aars Slør.
Aft'nen, hvor rød og varm,
Blusser af Folkelarm,
Glødende Hornmusik,
Blomster og brune Blik. --
Fortidens Store staa rundtom, knap kjendte,
Bundne i Marmor og vente.

Vesper det ringer, i rødmende Luft
Tonernes Offerdamp taager og spredes,
Kirkernes hellige Halvmørke bredes,
Aftenbøn bæver i Ord og i Duft.
Ildbæltet over Sabinerne spændes,
Blus paa Kampagnen af Hyrderne tændes,
Roma med Lamperne frembyder mat,
Ligesom Sagn af Historens Nat.
Gjennom den unge Kveld
Hopper en Saltarell';
Sværmere knalder til
Latter og Morraspil; --
Tankerne stræber i Farver og Toner
Trofast mod det, som forsoner.

Lyset har tabt sin lydløse Kamp,
Himmelen hvælver de dunkelblaa Buer,
Dybt fra dens Evighed Stjernerne luer,
Jordmassen synker i Taage og Damp.
Øjnene flygter fra Mørket mod Staden,
Møder et Ligtog med Fakler i Gaden;
Natten det søger, men Lysenes Flag
Vifter dog Haab fra den evige Dag.
Muntert en Mandolin
Lyder til Dands og Vin,
Munkesang, Gadeleg
Døves af Tappenstreg; --
Gjennem det drømmende Livsaarens Banken
Glimter med Daglys i Tanken.

Stille det bliver, end dunklere blaa,
Himmelen vaager og venter; -- opunder
Fortid, som drømmer, og Fremtid, som stunder,
Usikre Blus i det rugende Graa!
Men de vil samle sig! Roma fremstige
Lystændt en Nat for Italiens Rige:
Klokkerne kime, Kanonerne slaa,
Minderne flamme paa Fremtidens Blaa! --
Yndigt om Haab og Tro
Op mod Nygifte to,
Jubler en Sanger til
Cither og Fløjtespil.
Stærkere Længsler faar barnesød Hvile; --
Mindre tør vaagne og smile.

E. Grieg sets stanzas 1:1-12, 2:13-14, and 4

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

 • by Edvard Grieg (1843 - 1907), "Fra Monte Pincio", op. 39 (Romancer (aeldre og nyere)) no. 1 (1869-84), published 1884, stanzas 1:1-12, 2:13-14, and 4. [
   text verified 1 time
  ]

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

 • ITA Italian (Italiano) (Anna Maria Norberg-Schulz) , title 1: "Dal monte Pincio", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , title 1: "Du Monte Pincio", copyright © 2012, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 56
Word count: 278

Dal monte Pincio
Language: Italian (Italiano)  after the Norwegian (Bokmål) 
Viene la sera, il sole s'invermiglia
Raggi variegati percorrono lo spazio,
abbondano fulgori di luminose nostalgie 
e i colli si dispiegano in brume funeste.
S'accendono le cupole e in lontananza
la nebbia rimonta da campi neri azzurri
che l'oblio culla di migliaia di anni
stendendo veli su questa valle.
Calda e rosata la sera 
s'accende di voci
Di fanfare, di fiori 
di sguardi corvini.Di suoni e di colori si vestono i pensieri 
Che opinano fedeli la riconciliazione.
Incede la quiete nell'azzurro che s'oscura,
il cielo veglia sul passato che s'addorme,
s'inarca al futuro che s'accosta
con sprazzi incerti nel grigior che già incombe.
Risplende nella notte la face che accomuna
a Roma accesa per l'unità del regno.
Al suon delle campane, al rombo dei cannoni
i ricordi d'azzurro si coloran.
Si sposa la fede 
alla speranza
nel giubilo di flauti 
e cetre
Desideri ardenti cullano i sogni dei bambini
Pochi osano ancora star desti e sorridere.

Authorship

 • Translation from Norwegian (Bokmål) to Italian (Italiano) copyright © 2006 by Anna Maria Norberg-Schulz, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Anna Maria Norberg-Schulz.  Contact: contact: elinorberg (AT) fastwebnet (DOT) it

  If you wish to commission a new translation, please contact:

Based on

 

This text was added to the website: 2006-06-23
Line count: 28
Word count: 157