Osamělý
Language: Moravian (Moravština) 
Bože muoj, otče muoj,
šak si mňa zarmútil :
rodinu's mně zebrał,
z milú's  mňa rozłúčil.
 
Ked si mňa rozłúčil
s tým děvčatem švarným,
tedy mňa aj rozłuč
s cełým světem marným.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Ferdinando Albeggiani

This text was added to the website: 2007-11-13
Line count: 8
Word count: 32