by Ivan Alekseyevich Bunin (1870 - 1953)

Dolina Iosafata
Language: Russian (Русский) 
Otrada smerti strazhdushhim dana.
Vy' pobeleli, stranniki, ot py'li,
Sredi vragov, v chuzhix krayax vy' by'li.
No vot vam otdy'x, mir i tishina.

Gora poldnevny'm solncem sozhzhena,
Ruslo Kedrona vetry' issushili.
No v prax otczov vy' posoxi slozhili,
Vas obrela rodimaya strana.

V nej spyat czari, proroki i levity'.
V blazhenny'e obiteli eya
Vsex, chto v chuzhbine ne by'li ubity',
Sbiraet miloserdy'j Sudiya.

Po zhestkim sklonam kamenny'e plity'
Stoyat raskry'toj Knigoj By'tiya.

Show a transliteration: Default | DIN | GOST

Note on Transliterations

Show untransliterated (original) text

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 14
Word count: 72