Translation by Erik Axel Karlfeldt (1864 - 1931)

Ik hoord' een beekje ruisen
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Ik hoord' een beekje ruisen
zacht ruisen door het koorn
Ik hoorde een meisje huilen
Zij had haar lief verloren.

Laat ruisen, lief, laat ruisen
'k let niet op hoe 't gaat
Ik zou mijn lief hier ruilen
bij violen en groene klaver.

Heb jij een vrijer veroverd
bij violen en groene klaver,
Sta ik hier in mijn eentje
Met mijn hart vol smart.


Authorship

  • Translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2008 by Lidy van Noordenburg, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
    Contact: 

Based on

 

This text was added to the website: 2008-05-12
Line count: 12
Word count: 64

Låt brusa barn, låt brusa
Language: Swedish (Svenska)  after the Dutch (Nederlands) 
Jag hör en lie brusa
igenom korn och strå.
Jag hör en flicka sörja
den vän hon trodde på.

Låt brusa, barn, låt brusa,
vart än det bära må.
Jag har förbytt min kärlek
bland styvmorsblom och strå.

Har du en flicka vunnit
bland styvmorsblom och strå,
så står jag här allena
och måste sorgsen gå.

Jag hör en unghjort brusa
igenom skogens snår,
jag hör min flicka klaga,
att kärleks brus förgår. 

Låt brusa, barn, låt brusa,
jag vet ej vart jag vill,
men alla bäckar rusa,
och ingen löper vill.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2008-09-15
Line count: 20
Word count: 92