O Jesu, vol genaden
Language: Dutch (Nederlands) 
    Quid retribuam?...

O Jesu, vol genaden,
wie zal [mij nu beraden
 hoe 'k U bedanken moet?]1
'k En weet van veel gebeden
den zin niet, [of]2 de reden:
 och, help mij, Jesu zoet!

Uw [Vleesch]3, uw Bloed, uw Leven
[hebt Gij aan mij gegeven]4,
 [U zelven heel en al]5;
[en ik, 'k en weet wat weerd is,
noch wat van U begeerd is,
 noch wat ik geven zal!]6

Mijne armoe wilt verrijken,
o Jesu, en niet kijken
 als naar Uw eigen goed:
U geve ik U, al beven:
wat kan ik beter geven
 als U, o Jesu zoet!

Uw Herte zij, en 't mijne,
in blijdschap en in pijne
 [vereenigd: en]7, voortaan,
[ach, mochte]8 ik, zoo gebonden,
en vrij, met U, van zonden,
 den weg des hemels gaan!

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Weegenhuise: " 't mij raden/ hetgene ik zeggen moet"
2 Weegenhuise: "noch"
3 Weegenhuise: "Vlees"
4 Weegenhuise: "U Zelven mij gegeven"
5 Weegenhuise: "dat hebt Gij, heel en al rege"; Tinel: "U zelven God en mens"
6 Tinel: "en ik met ijdel handen en kan,/ tot mijnen schanden,/ niet geven wat ik wens."
7 Tinel: "voor altijd één"
8 Tinel: "En mochte"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2012-08-19
Line count: 25
Word count: 129