by Mihail Eminescu (1850 - 1889)
Translation by Ramiro Ortiz (1879 - 1947)

Lacul
Language: Romanian (Română) 
Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarcă;
Tresărind în cercuri albe
El cutremură o barcă.

Şi eu trec de-a lung de maluri,
Parc-ascult şi parc-aştept
Ea din trestii să răsară
Şi să-mi cadă lin pe piept;

Să sărim în luntrea mică,
Îngânaţi de glas de ape,
Şi să scap din mână cârma,
Şi lopeţile să-mi scape;

Să plutim cuprinşi de farmec
Sub lumina blândei lune -
Vântu-n trestii lin foşnească,
Undoioasa apă sune!

Dar nu vine... Singuratic
În zadar suspin şi sufăr
Lângă lacul cel albastru
Încărcat cu flori de nufăr.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2009-07-13 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:03:18
Line count: 20
Word count: 91

Il lago
Language: Italian (Italiano)  after the Romanian (Română) 
Il lago azzurro della selva
di gialle ninfee è coperto;
rabbrividendo, in bianchi cerchi
esso culla una barca.

Ed io passo lungo le sponde
e par che ascolti e par ch’attenda
ch’ella sorga di tra le canne
e lieve sul petto mi cada.

Mi par ch’entriamo nella barchetta
cullati dalla voce dell’acque
e che l’abbandoni alla deriva
e che i remi mi sfuggano.

Mi par di navigare
sotto la luce della blanda luna
e che il vento stormisca fra le canne
e che la mobile acqua risuoni....

Ma non viene! Solitario
piango e sospiro invano
sulle sponde del lago azzurro
coperto di fiori di ninfea.

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

Text added to the website: 2020-01-10 00:00:00
Last modified: 2020-01-10 18:02:22
Line count: 20
Word count: 105