by Frederik van Eeden (1860 - 1932)

De klare dag
Language: Dutch (Nederlands) 
Available translation(s): ENG
De klare dag, die schoon en glansrijk lacht,
Heeft schaamrood `t wilde wolkenheir verdreven,
De rust aan't moegeteisterd loof hergeven,
En zonnig zwijgen over d'aard gebracht.

De koelte (stilte)waart verkwikkelijk door de dreven,
Slechts tusschen vochte blaad'ren drupt het zacht,
Breed straalt des hemels blauw in effen pracht,
Waarlangs de vlokkig donzen wolkjes zweven.

O Eudia! Gezegend tooverwoord!
Dat vredebrengend als gewijde zangen,
Of als Homerisch lied mijn ziel doortrilt,

Gij hebt de stormen in mijn borst gestild!
Met plechtig zwijgen mijn gemoed ontvangen,
En slechts mijn tranen druppen zachtkens voort.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Rianne Stam) , title 1: "The bright day", copyright ©, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website between May 1995 and September 2003.
Last modified: 2014-06-16 10:01:27
Line count: 14
Word count: 91