Ved Sundet
Language: Danish (Dansk) 
 Der hviled over Øen
 saa skjært et Maaneskin;
 i Bugten rulled Søen
 sin Sølvervove ind.
Ved Sundet stod min ensomme Hytte,
 og der er Nøkkens Krat. 
Der var det min Hu, at vaage og lytte
 den ganske Sommer-Nat.

 Det dufted og det dugged,
 det aanded over Sund,
 og Nattevinden vugged
 hver Blomster-Alf i Blund. 
Det var som en Vinge af Dun mig rørte,
 og holdt mit Øie til,
mens al den dæmpede Klang, jeg hørte,
 lød sødt som Harpe-Spil.

 Min Sjel blev tryllebundet
 til denne milde Bugt,
 og til hvert Seil i Sundet,
 og til de Skyers Flugt.
Jeg vandred siden saa tit alene
 paa Strand ved dyben Strøm; 
det nynned fra Sø, -- det hvisked fra Grene,
 som Minder af en Drøm.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-06-26
Line count: 24
Word count: 123