Mehrstimmige Lieder für Frauenchor

Song Cycle by Agathe Ursula Backer-Grøndahl (1847 - 1907)

1. Alle de voksende Skygger [sung text not yet checked]

Alle de voksende Skygger
Har vævet sig sammen til en,
Ensom paa Himmelen lyser
En Stjærne saa straalende ren,
Skyerne have saa tunge Drømme,
Blomsternes Øjne i Duggraad svømme,
Underligt Aftenvinden 
Suser i Linden.

Authorship:

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) [singable] (Bertram Kottmann) , copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission

Note: modern Danish uses 'å' instead of 'aa' and does not capitalize nouns. It is also common not to capitalize the beginning of each line in modern publications. Here is the modernized version:

Alle de voksende skygger
har vævet sig sammen til en.
Ensom på himmelen lyser
en stjerne så strålende ren.
Skyerne have så tunge drømme,
blomsternes øjne i duggråd svømme,
underligt aftenvinden
suser i linden.


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. De røde Roser i Lunden staa [sung text not yet checked]

De røde roser i lunden
stå og blomstre for vind og vejr;
Jeg ved mig for alle blommer små
en jomfru-rose fuldskær.
Som rosen sender sin duft omkring,
at alle kende den må,
så drager hun om sig en tryllering,
der ingen ifra kan gå.

Hun taler og ler af hjertensgrund,
som lærken synger sit kvad,
og ordene falde fra hendes mund
som duggen fra rosens blad
Ihvor hun går i den grønne maj,
der blegne alle blomster små;
Men hvor hun vandrer ad ødest vej,
der tykkes mig roser stå.

Authorship:

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Hvile [sung text not yet checked]

Solen er slukket, Dagen forstummer,
Skyerne staae ved Himlens Rand.
Stjernerne smile; Drømme og Slummer
Favne i Stilhed Hav og Land,
 
Ak, naar min Dag nu snart er tilende,
Kunde jeg da, som Blomsten der,
Hylle mit Hoved blødt og mig vende
Trygt mod det unge Morgenskjær!

Authorship:

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. I Vaarnattens Drømme 

Bølgerne hviske i Maaneskin
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

5. Paradismuren 

Bak Aftenskyernes Bjerge
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

 • by Anonymous / Unidentified Author

6. Ved Sundet [sung text not yet checked]

 Der hviled over Øen
 saa skjært et Maaneskin;
 i Bugten rulled Søen
 sin Sølvervove ind.
Ved Sundet stod min ensomme Hytte,
 og der er Nøkkens Krat. 
Der var det min Hu, at vaage og lytte
 den ganske Sommer-Nat.

 Det dufted og det dugged,
 det aanded over Sund,
 og Nattevinden vugged
 hver Blomster-Alf i Blund. 
Det var som en Vinge af Dun mig rørte,
 og holdt mit Øie til,
mens al den dæmpede Klang, jeg hørte,
 lød sødt som Harpe-Spil.

 Min Sjel blev tryllebundet
 til denne milde Bugt,
 og til hvert Seil i Sundet,
 og til de Skyers Flugt.
Jeg vandred siden saa tit alene
 paa Strand ved dyben Strøm; 
det nynned fra Sø, -- det hvisked fra Grene,
 som Minder af en Drøm.

Authorship:

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

7. Vaaraften 

Aftnens klare, klare Stjerne
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship:

Total word count: 295