Vidt har jeg flakket i Verden
Language: Danish (Dansk) 
Vidt har jeg flakket i Verden, 
hér fæsted sig træt min Fod; 
at tidt man sig taber derude, 
først ret jeg hos Dig forstod. 
Og tog jeg paa Verdens Scene 
det glimrende Flitter for Guld: 
hos Dig har jeg fundet det rene 
Metal i den hjemlige Muld.

Her staar Du med Ziffre skrevet. 
Af Guld har jeg hugget dit Navn 
og sat Dig en Støtte paa Stedet, 
hvor Baaden er kommet i Havn.
Lad Skumring og Taager saa falde:
Paa Sangens Bautasten
staar luende lys for Alle
Bogstaven pur og ren.

Jeg rejser Dig denne Støtte, 
dens Grund er mit Hjærtes Muld;
Skyer kan sløre dens Tinde,
men Navnet straaler i Guld. 
Og glimred min Kunst end ofte 
mig selv og min Sang til Mén: 
her var min Sang i Kofte, 
da den rejste Dig denne Sten.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-07-26
Line count: 24
Word count: 137