by Esaias Tegnér (1782 - 1846)

Frithiof spelar schack
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): FRE
Björn och Frithiof sutto båda 
vid ett schackbord, skönt att skåda. 
Silfver var hvarannan ruta, 
och hvarannan var af guld.
 
Då steg Hilding in. "Sitt neder! 
Upp i högbänk jag dig leder, 
töm ditt horn, och låt mig sluta 
spelet, fosterfader huld!" 

Hilding qvad: "Från Beles söner 
kommer jag till dig med böner. 
Tidningarna äro onde, 
och till dig står landets hopp." 

Frithiof qvad: "Tag dig till vara, 
Björn! ty nu är kung i fara. 
Frälsas kan han med en bonde: 
den är gjord att offras opp." 

"Frithiof, reta icke kungar! 
Starka växa örnens ungar: 
fast mot Ring de aktas svaga, 
stor är deras makt mot din." 

"Björn, jag ser, du tornet hotar, 
men ditt anfall lätt jag motar. 
Tornet blir dig svårt att taga, 
drar sig i sin sköldborg in." 

"Ingeborg i Baldershagen 
sitter och förgråter dagen. 
Kan hon dig till strids ej locka, 
gråterskan med ögon blå?" 

"Drottning, Björn, du fåfängt jagar, 
var mig kär från barndomsdagar; 
hon är spelets bästa docka, 
hur det går, hon räddas må."

"Fritiof, vill du icke svara? 
Skall din fosterfader fara 
ohörd från din gård, emedan 
ej ett dockspel vill ta slut?"

Då steg Fritiof upp och lade 
Hildings hand i sin och sade:
"Fader, jag har svarat redan,
du har hört min själs beslut.

Rid att Beles söner lära, 
hvad jag sagt: de kränkt min ära, 
inga band vid dem mig fästa, 
aldrig blir jag deras man."

"Väl, din egen bana vandra!
Ej kan jag din vrede klandra.
Oden styre till det bästa!"
sade Hilding och försvann.

B. Crusell sets stanzas 1-8

Confirmed with Esaias Tegnér, Frithiofs saga, H.A. Nordström, Stockholm 1825.


Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Frithiof joue aux échecs", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-11-04
Line count: 48
Word count: 256