by Johan Ludvig Runeberg (1804 - 1877)

Sådan vård blott finner flickan
Language: Swedish (Svenska) 
Icke äger jag som andra 
Fader, som vid namn mig nämner, 
Moder, som sitt guld mig kallar, 
Broder, att min börda bära, 
Syster, att mig stundom smeka. 

Der jag andras hjordar vallar, 
Högt på berget, djupt i skogen, 
Dagen ut på fria fältet, 
Der är skäggig gran min fader, 
Björken, böjd af år, min moder, 
Broder är mig bruna trasten, 
Markens bleka lilja syster. 

När den kalla skuren strömmar, 
Får jag stundom skygd af granen, 
När mig solens stråle bränner, 
Bjuder björken stundom skugga; 
När jag sorgsen står på fältet, 
Tröstar med en ton mig trasten, 
Med en blick ibland en blomma. 
Sådan vård blott finner flickan. 
Annan glädje ej den arma.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Ture Rangström (1884 - 1947) , "Solche Pfleg' nur belibt dem Mädchen" ; composed by Ture Rangström.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-12-05
Line count: 21
Word count: 112