by Johan Ludvig Runeberg (1804 - 1877)

Säg mig, du lilla fogel
Language: Swedish (Svenska) 
Säg mig, du lilla fogel, 
Der mellan almens blad, 
Hur kan du ständigt sjunga 
Och ständigt vara glad? 
Jag hör din röst hvar morgon, 
Jag hör den hvarje qväll, 
Men lika ren är stämman 
Och tonen lika säll. 

Nej, sjung du, lilla fogel, 
Om njutning hvarje gång, 
Och aldrig skall jag blanda 
En klagan med din sång. 
Kom, bygg ditt bo hvar sommar 
Invid mitt tjäll ännu, 
Och lär mig qväll och morgon 
Att vara säll som du.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Anonymous/Unidentified Artist ; composed by Robert Kajanus.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-12-08
Line count: 16
Word count: 78