by Oscar Levertin (1862 - 1906)

Kväll i skogen
Language: Swedish (Svenska) 
Nu sjunker soln vid skogens rand
och skymningssuset saktar,
du hjärta, som till fjärran land
och fjärran lycka traktar,
se, hur i ro nu hvarje gren
och hvarje grässtrå domna.
Hvi hjärta skälfver du allen,
när alla bladen somna?

Du pockar, att en salighet
hvar stund skall dig beskära,
och väntans visa ödmjukhet
vill aldrig den du lära?
I sömn den stora skogen lugnt
nu bidar gryningsstrimman.
Du hjärta, som än slår så tungt
tag rast till morgontimman.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-12-22
Line count: 16
Word count: 78