Најбољи лов
Language: Serbian (Српски) 
Сину зора, а ја још код двора,
Дан превали, а ја у лов пођох,
Ја на брдо, а сунcе за брдо;
Ал' на брду под јелом зеленом
Ту бијаше заспала ђевојка;
Под главом јој снорак ђетелине,
У њедрима два б'јела голуба,
А у крилу шарено јеленче.
Ја ту остах ноћцу преноћити:
Везах коња за јелу грану;
Коњу дадох снопак ђетелине,
А соколу два б'јела голуба,
Мојим ртом шарено јеленче:
а мен' оста лијепа ђевојка.

Tracked down by Sharon Krebs and friends.
Latin alphabet version:

Najbolji lov


Sinu zora, a ja još kod dvora;
Dan prevali, a ja u lov pojdoh,
Ja na berdo, a sunce za berdo.
Al na berdu pod jelom zelenom
Tu biašc zaspala děvojka.
Pod glavom joj snopak děteline,
U nědrima dva běla goluba,
A u krilu šareno jelenće.

Ja tu ostah noćcu prenoćiti:
Vezah konja za jelu granu;
Konju dadoh snopak děteline,
A sokolu dva běla goluba,
Mojim hertom šareno jelenće:
A men' osta liepa děvojka.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2012-03-10
Line count: 14
Word count: 74