by Ernst Josephson (1851 - 1906)

Maj
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): FIN FRE
Luften är solig och skyarne tindra,
klarblåa böljorna locka och glindra;
fåglarne virka i häcken sitt bo;
rasande stormarne lagt sig till ro;

blommor och plantor på murarne pråla,
gifmilda blifva de karga och snåla,
klart som en klocka slår gökens kuku;
fåret lagt af sig sin ulliga skrud;

korna åt fältet förnöja sitt öga,
timmarne löpte i båset så tröga;
kvinnfolket skvallrar i solen mer gladt,
än när vid spiseln hon huttrande satt.

Ute på klippan sig stormfågeln lägrar.
Se, hvilka skaror af måsar och hägrar!
Kretsa ej mer rundt om krängande mast.
Gladt i min trädgård mig fågnar en trast;

och till mitt sinne, där skuggorna bodde,
som icke längre på solljuset trodde,
tränger en glimt så föryngrande varm:
våren har funnit en väg till min barm.

Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1901, page 117.

In Sibelius's score there are some spelling changes: fåglarne -> foglarna ; kvinnfolket -> qvinnfolket.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • GER German (Deutsch) [singable] (Theobald Rehbaum) , title 1: "Mai"
  • ENG English [singable] (Herbert Harper) , title 1: "May"
  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , title 1: "Toukokuu", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , title 1: "Mai", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Pierre Mathé [Guest Editor]

Text added to the website between May 1995 and September 2003.
Last modified: 2014-09-16 12:42:47
Line count: 20
Word count: 129