8 sånger (Eight Songs) , opus 57

by Jean Sibelius (1865 - 1957)

1. Elfven och snigeln [sung text checked 1 time]

Den breda älf genom skogens barm
sitt blånande bälte drar.
Allt måste följa med makt och larm,
som trotsat dess bölja har.

Allt hastar till vredgade segrarens fot,
till skogens brusande älf,
stock, sten och träd och krypande rot,
att smickra och spegla sig själf.

Men snigeln på mossiga stenen en gång
fått fäste bland böljornas brus.
Den mäktige ryster, och gör förfång,
och spottar jämt på hans hus

Men snigeln håller sig stadigt fast,
densamme i ebb och flod,
föraktad att yttre fägring den brast,
men därför ej mindre god.

Så kom där en barfotad gosse glad
att plocka musslor vid strand.
Han bröt dem sakta ur vågens bad,
vår snigels hus däribland.

Men när ban öppnade det han såg
en ren, en strålande glans.
I musslans sargade sköte låg
den skönsta pärla som fanns.

Snart blef så älfven till is försatt.
Ty vinter följde på höst;
men pärlan smyckade dag och natt
den skönaste drottnings bröst.

Authorship:

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English [singable] (Herbert Harper) , "The snail"
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Joki ja etana", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "La rivière et l'escargot", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) [singable] (Theobald Rehbaum) , "Die Muschel"

Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1901, page 139.

Sibelius's score uses different spellings:

Den breda elf genom skogens barm
Sitt blånande bälte drar.
Allt måste följa med makt och larm,
Som trotsat dess bölja har.

Allt hastar till vredgade segrarens fot,
Till skogens brusande elf,
Stock, sten och träd, och krypande rot,
Att smickra och spegla sig sjelf.

Men snigeln på mossiga stenen en gång
Fått fäste bland böljornas brus.
Den mäktige ryter, och gör förfång,
Och spottar jemt på hans hus.

Men snigeln håller sig stadigt fast,
Densamme i ebb och i flod,
Föraktad att yttre fägring den brast,
Men derför ej mindre god.

Så kom där en barfotad gosse glad
Att plocka musslor vid strand.
Han bröt dem sakta ur vågens bad,
Vår snigels hus deribland.

Men när han öppnade det han såg
En ren, en strålande glans.
I musslans sargade sköte låg
Den skönsta perla som fanns.

Snart blef så elfven till is försatt.
Ty vinter följde på höst;
Men perlam smyckade dag och natt
Den skönaste drottnings bröst.

Researcher for this text: Pierre Mathé [Guest Editor]

2. En blomma stod vid vägen [sung text checked 1 time]

En blomma stod vid vägen
af sommarns fjäril kysst,
som troget blef, när flickan
bröt henne af så tyst.
Ty alla mina vänner äro edra;

och flickan satte fjäriln
hos fågeln i en bur,
och genast gjorde fågeln
för fjäriln sin kur.
Ty alla mina vänner äro edra.

Hvit klädning fick så fjäriln,
och så små hvita skor,
och han blef gift med fågeln.
Visst var den äran stor.
Ty alla mina vänner äro edra.

Men skild stod arma blomman
från bröllop och kalas,
och dog af sorg, och vissnade
allena i sitt glas,
sen alla hennes vänner blifvit andras.

Authorship:

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English [singable] (Herbert Harper) , "The wild flower"
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Tien varrella kasvoi kukka", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Il y avait une fleur au bord du chemin", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) [singable] (Theobald Rehbaum) , "Ein Blümlein stand am Wege"

Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, Stockholm: C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, 1901, pages 247-248.


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Kvarnhjulet [sung text checked 1 time]

Dränkt i tjära 
kvarnhjulet går,
dufvorna leka i skummet.

Gamla hjulet, 
som stilla står,
har fått lemna rummet.

Öfvervuxet 
med vildros, nött,
urblekt af vind och af väder,

tänker det: 
»Nu är jag trött
gladde edra fäder!«

Authorship:

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Emily Ezust) , "The mill-wheel", copyright © 2019
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Myllynratas", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission

Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, Stockholm: C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, 1901, page 258.


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Maj [sung text checked 1 time]

Luften är solig och skyarne tindra,
klarblåa böljorna locka och glindra;
fåglarne virka i häcken sitt bo;
rasande stormarne lagt sig till ro;

blommor och plantor på murarne pråla,
gifmilda blifva de karga och snåla,
klart som en klocka slår gökens kuku;
fåret lagt af sig sin ulliga skrud;

korna åt fältet förnöja sitt öga,
timmarne löpte i båset så tröga;
kvinnfolket skvallrar i solen mer gladt,
än när vid spiseln hon huttrande satt.

Ute på klippan sig stormfågeln lägrar.
Se, hvilka skaror af måsar och hägrar!
Kretsa ej mer rundt om krängande mast.
Gladt i min trädgård mig fågnar en trast;

och till mitt sinne, där skuggorna bodde,
som icke längre på solljuset trodde,
tränger en glimt så föryngrande varm:
våren har funnit en väg till min barm.

Authorship:

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English [singable] (Herbert Harper) , "May"
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Toukokuu", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Mai", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) [singable] (Theobald Rehbaum) , "Mai"

Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1901, page 117.

In Sibelius's score there are some spelling changes: fåglarne -> foglarna ; kvinnfolket -> qvinnfolket.


Researcher for this text: Pierre Mathé [Guest Editor]

5. Jag är ett träd [sung text checked 1 time]

Jag är ett träd, som lofvat godt och säkert hållit vid,
om storm ej plundrat mig på blad midt i min sommars tid.

Nu sträcker nakna grenar jag förtviflad opp mot skyn,
fast allt omkring bär sommarns färg och ter en härlig syn.

O, när skall jag mig dölja få, när unnas jag att dö?
O, hvad jag längtar efter dig, du kalla, hvita snö!

Authorship:

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English [singable] (Herbert Harper) , "The tree"
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Minä olen puu", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Je suis un arbre", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) [singable] (Theobald Rehbaum) , "Der kahle Baum"

Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1901, page 132.


Researcher for this text: Pierre Mathé [Guest Editor]

6. Hertig Magnus [sung text checked 1 time]

Hertig Magnus från sitt fönster
drömmande ser Vätterns bölja,
månbelyst och sval och klangrik
slottets fasta murar skölja;

tunga kval hans själ förvirrat,
att sin gode far han mistat,
och att blod i strömmar flutit
för hans bröders skull, som tvistat.

Hertig Magnus från sitt fönster
ser i vattnets ljusa dager
liten sjönymf ljufligt vagga,
sjungande och fri och fager

»Hertig Magnus,» så hon sjunger,
»kom till mig från slottet höga,
att ditt ädla sjuka hjärta
i den svala böljan löga,

låt mig kyssa få din tinning,
sköna prins, låt dig beveka,
kasta dig i mina armar,
på gullharpan skall jag leka!»

Hertig Magnus från sitt fönster,
tjusad utaf nymfens fägring,
sprang i vattnet, lät sig föras
af sin undersköna hägring,

bars omkring tills morgon grydde,
af den väna vattenanden,
och blef funnen bland violer,
oskadd, slumrande på stranden.

Authorship:

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English [singable] (Herbert Harper) , "Baron Magnus"
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Mauno-herttua", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Le duc Magnus ", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) [singable] (Theobald Rehbaum) , "Herzog Magnus"

Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1901, page 163.


Researcher for this text: Pierre Mathé [Guest Editor]

7. Vänskapens blomma [sung text checked 1 time]

Ack, vänskap ljufva blomma, 
när alla mig förfölja, 
kom, smyg dig till mitt bröst!
Jag skall dig troget gömma, 
med tusen kyssar hölja, 
du lycka ger, och tröst. 

Ack, vänskap ljufva blomma, 
när mina dagar sluta 
och dödens köld mig når — 
då skall du säkert komma 
och af din balsam gjuta 
i mina hjärtesår!

Authorship:

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English [singable] (Herbert Harper) , "Friendship"
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Ystävyyden kukka", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Fleur de l'amitié", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) [singable] (Theobald Rehbaum)
 • ITA Italian (Italiano) (Marco Giustini) (Filippa Löfström) , "O amicizia, dolce fiore", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1901, page 101.


Researcher for this text: Pierre Mathé [Guest Editor]

8. Näcken [sung text checked 1 time]

Djup stod färgen på fura [på]1 sten,
Furor och stenar, de kasta skuggor hän
I skummande silver och gull.

Sitter på stenen i skuggans breda famn,
Svartlockig gosse, så bleknad som en hamn,
Och trevar med stråke på sträng.

Neckens gullharpa spela opp en dans,
Gigan går efter och mistar all sin sans
För elvkung med silver i skägg.

Gossen var blott min egen fantasi -
Necken var forsen, som brusade förbi
Och stänkte sitt skum på min kind.

Authorship:

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English [singable] (Herbert Harper) , "The elfking"
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Näkki", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Le nix", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) [singable] (Theobald Rehbaum) , "Der Neck"

View original text (without footnotes)
Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1901, page 190.

Note: "Necken" is sometimes spelled "Näcken"
1 Kilpinen: "och på"

Researcher for this text: Pierre Mathé [Guest Editor]