Gij schepper van het lichtgewelf
Language: Dutch (Nederlands) 
Gij schepper van het lichtgewelf,
onfaalbaar Licht en Waarheid zelf,
die ons verlicht en altemaal
doet leven, horkt naar onze taal.

Gij hebt ons aller schuldigheid,
zachtmoedig Lam, ter dood geleid,
mt uw onschuldig offerbloed
aan 't kruis gedempt en uitgeboet!

Wij bidden dan, o Heere, en slaat
geen eischende ooge op zondeen kwaad,
maar scheld ons, Gij die vader zijt,
alle oude schande en schulden kwijt!

Zij, God den Vader eere en kracht,
zoo God den Zone ook toegebracht;
zij God de heilge Geest, vol eer,
geprezen nu end' immermeer!

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2020-10-20
Line count: 16
Word count: 91